Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , बाबियाचौर, सुर्खेत

बाबियाचाैर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय , बाबियाचौर, सुर्खेत

बाबियाचाैर

यस इलाका प्रशासन कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरु निम्न छन् ।
१. इलाकाभित्र वंशजको नाताले नागरीकता प्रमाणपत्र प्रदान ।
२. साधारण राहदानी सिफारीस गर्ने ।
३. कार्यालयको अभिलेख अनुसार नेपाली नागरीकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी प्रदान ।
४. नावालक परिचयपत्र प्रदान ।
५. नागरीकतामा पतिको नाम थर कायम तथा हटाउने, वतन संसोधन गरी प्रतिलिपी प्रदान गर्ने ।
६. नाता प्रमाणित, आदिबासी÷जनजाती, दलित लगाएत थर प्रमाणित गर्ने ।
७. ठाडो उजुरीको सम्बन्धमा छलफल र समन्वय गर्ने ।
८. दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपुर्ति, मूल्य नियन्त्रण र बजार अनुगमन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
९. इलाका स्थित सरकारी कार्यालय÷संस्थाहरुको छड्के निरीक्षण, अनुगमन सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
१०. इलाका क्षेत्रभित्र संचालन भएका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालय वा आयोजनाहरुको अनुगमन, निरीक्षण गर्ने